Sondaż wśród pracowników ochrony zdrowia

Szanowni Państwo uprzejmie proszę o wypełnienie poniższej ankiety. Sondaż, który prowadzę wśród pracowników ochrony zdrowia dotyczy zagadnień wielokulturowości i odmienności religijnej wśród pacjentów i ewentualnych implikacji z tym związanych. Sondaż jest anonimowy, a jego wyniki posłużą do celów badawczych.

Z poważaniem

Dr n. zdr. Dorota Fryc

1. Proszę podać płeć *
Mężczyzna
Kobieta
3. Proszę podać wykształcenie *
Średnie
Wyższe
2. Proszę podać wiek *
4. Proszę podać województwo w którym Pani / Pan pracuje *
5. Proszę zaznaczyć wielkość miasta w którym Pani / Pan pracuje *
Miasto powyżej 500 tyś. mieszkańców
Miasto 250 – 499 tyś. mieszkańców
Miasto 200 – 100 tyś. mieszkańców
Miasto poniżej 100 tyś. mieszkańców
  :  
6. Proszę podać wykonywany zawód medyczny *
Lekarz
Pielęgniarka/pielęgniarz
Położna
Ratownik
Student uczelni medycznej
  :  
7. Proszę podać miejsce pracy np. szpital, szpital kliniczny, przychodnia itd. *
8. Czy w przebiegu swojej pracy zawodowej lub studiów praktykował / a Pan /Pani poza granicami Polski? *
Tak
Nie
9. Jeżeli na powyższe pytanie odpowiedź brzmi TAK, to proszę podać kraj w którym Pani / Pan pracowała / ł *
10. Czy Pani / Pana miejsce pracy jest publicznym podmiotem leczniczym? *
Tak
Nie
11. Proszę podać (3-4) skojarzenia związane ze słowem „wielokulturowość” *
12. Czy miała Pani/Pan do czynienia w swojej pracy zawodowej z pacjentami z odmiennej kultury i/lub religii? *
Tak
Nie
13. Czy w czasie udzielania przez Panią / Pana świadczeń medycznych pacjentom odmiennym kulturowo i religijnie pojawiły się kiedykolwiek jakieś problemy? *
Tak, zawsze jest problem Nie Nigdy nie było problemów Czasami pojawiały się problemy
14. Czy w placówkach ochrony zdrowia istnieją zauważalne bariery w komunikacji między personelem medycznym, a pacjentami z innych kultur i/lub religii? *
Tak
Nie
Nie, nie zauważam
16. Czy wg Pani/Pana pacjenci spoza naszej kultury i/lub religii spotykają się z niezrozumieniem w polskim systemie ochrony zdrowia? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) *
Tak
Nie
Nie wiem
18. Czy Pani/Pana zdaniem polski system ochrony zdrowia powinien stwarzać pacjentom realne możliwości do praktykowania odmienności narodowej czy religijnej w szpitalach (np. rytualne pokarmy, miejsca modlitwy, osobny personel tylko żeński lub męski w zależności od płci pacjenta itp.)? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. *
Tak
Nie
Nie wiem
Nie, pacjent powinni dostosować się do panujących warunków kulturowo - religijnych
19. Czy w Pana / Pani miejscu pracy, otwarcie mówi się o problemach spowodowanych wielokulturowością pacjentów ? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) *
Tak
Raczej tak
I tak i nie
Raczej nie
Nie
20. Czy zaobserwował Pan / Pani w swoim miejscu pracy wystąpienie jakichkolwiek stereotypów zw. z inną narodowością i/lub religią pacjentów? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) *
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
21. Jeżeli na powyższe pytanie padła odpowiedź TAK, to proszę podać trzy przykłady takich stereotypów *
22. Czy Pana / Pani zdaniem potrzebne są szkolenia z zakresu wielokulturowości by ułatwić opiekę nad pacjentami z odmiennych kultur i/lub religii? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) *
Nie
Niekoniecznie
Tak, są bardzo potrzebne
Tak
23. Czy Pana / Pani zdaniem szkolenie takie powinno być obowiązkowe? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. *
Tak
Nie
Nie mam na ten temat zdania
24. Czy Pana / Pani zdaniem powinny zostać stworzone ogólnopolskie zalecenia, standardy, procedury regulujące opiekę nad pacjentami z innych kultur / religii? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. *
Tak
Nie
Nie wiem
Nie ma takiej potrzeby
25. Które z Pani / Pana oczekiwań związanych z własną kulturą / religią chciałaby / by Pani/ Pan, aby były spełnione w sytuacji bycia pacjentem w kraju o zupełnie odmiennej kulturze / religii? Proszę podać trzy najważniejsze oczekiwania *

Najnowsze artykuły