Standard Opieki Okołoporodowej

Zachęcam Państwa do zapoznania się ze Standardem Opieki Okołoporodowej, podpisanym przez Ministra Zdrowia dnia 23.09.2010 roku. Dokument będzie obowiązywał od kwietnia 2011 roku i jako akt prawny jest w dużej mierze oparty o Kartę Praw Pacjenta. W związku z tym, zawiera treści, zapewniające kobiecie w okresie okołoporodowym możliwość podejmowania niezależnych decyzji. Decyzji dotyczących osoby czy osób sprawujących opiekę nad kobietą w trakcie trwania ciąży, planu porodu, miejsca odbycia porodu, pozycji przyjmowanych podczas całego procesu porodu oraz opieki w czasie połogu.

Można uznać iż w/w Dokument nie jest doskonały, jednak, moim zdaniem, jest krokiem milowym polskiej opieki okołoporodowej w dziedzinie położnictwa i jej demokratyzacji. Wyraża również poszanowanie wolności do wyboru rodzaju opieki przez rodziców oczekujących dziecka.

Link do ustawy

 

Najnowsze artykuły