Kim jest położna?

 

W ciągu swojego życia, spotykamy się z różnymi przedstawicielami zawodów medycznych. Jedną z profesji samodzielnie praktykowanych jest zawód położnej. Jako kobiety, wcześniej czy później spotkamy się z tą osobą. Myśląc o położnej, myślimy przede wszystkim o ciąży, porodzie, połogu i o pielęgnacji noworodka. Jednakże opieka jaką sprawuje położna jest dużo szersza i nie ogranicza się tylko do okresu koncepcyjnego w życiu kobiety. Położna ma prawo objąć swoim nadzorem już dziewczynki. Opieka ta może trwać przez cały okres życia, czyli do późnej starości. W okresie pokwitania młodzieży do zadań położnej należy min. promocja zdrowia, edukacja w zakresie planowania rodziny, przygotowania do życia w rodzinie, ochrona macierzyństwa, a także ojcostwa. Również od położnej może młoda osoba dowiedzieć się ważnych informacji na temat higieny okresu dojrzewania. Mama, może więc umówić swoją dorastającą córkę na wizytę do położnej w celach edukacyjnych.

Kobiety, które mają już za sobą okres koncepcyjny także mogą korzystać z porad położnej. Poradnictwo w przypadku pań w okresie menopauzalnym lub w okresie senium dotyczyć może higieny tych okresów, zdrowego, dopasowanego do etapu życia odżywiania, aktywności fizycznej, czy zalecanych badań profilaktycznych. Położna może także świadczyć usługi pielęgnacyjne wobec kobiet chorych ginekologicznie, onkologicznie, przewlekle. Obejmuje położna swoją opieką kobietę w każdym okresie jej życia.

Nie wszyscy też wiemy, że położna samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego ma szeroki wachlarz ustawowych kompetencji zawodowych, włączając w to podawanie określonych przez prawo leków. [Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 września 1997 r. w sprawie zakresu i rodzaju świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych przez pielęgniarkę samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego oraz zakresu i rodzaju takich świadczeń wykonywanych przez położną samodzielnie (Dz. U. Nr 116, poz. 750)].

Kim więc jest położna? Jest samodzielną, profesjonalistką co gwarantuje Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. nr 57, poz. 602) z późniejszymi zmianami. Zawód swój może wykonywać w różnych miejscach min. takich jak: oddział położniczy, sala porodowa, oddział noworodkowy i patologia noworodków. Może także pracować w oddziale ginekologii, patologii ciąży czy sali operacyjnej. Miejscem wykonywania zawodu położnej jest także poradnia K. Spotykamy położną również w swoim domu w czasie wizyt patronażowych po porodzie gdy przychodzi do świeżo upieczonej mamy i noworodka. Pracują też na terenie Polski niezależne położne, które oferują ciągłość opieki w miejscu wezwania tz. w domu kobiety. Są także położne, które stworzyły niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, spółki cywilne itd. Wszystkie świadczą wysokiej jakości usługi położnicze. Oferta jest szeroka również w kwestii finansowej. Można wybrać położne pracujące w oparciu o umowy z NFZ lub położne pracujące komercyjnie. To nie wszystko. Położna ma prawo objąć swoją opieką, samodzielnie, kobietę w fizjologicznej ciąży, przyjąć samodzielnie fizjologiczny poród, zszyć nacięte lub pęknięte krocze także w warunkach domowych. Może udzielić pomocy w nagłych przypadkach (poród pośladkowy, krwotok poporodowy, masaż macicy, podanie leków itd.) do momentu przybycia lekarza. Do zadań położnej należy poradnictwo laktacyjne, edukacja w zakresie pielęgnacji noworodka, edukacja prowadzona w szkole rodzenia, pobieranie różnych badań min. cytologii, stopnia czystości pochwy. Rozpoznaje położna także czynniki zagrożenia i kieruje do lekarzy specjalistów swoje podopieczne w różnych okresach ich życia. Wszystkie w/w kompetencje poza tymi wyjątkowymi może położna wykonywać samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

Opieka położnej posiada też inny, bardzo ważny wymiar. W sprawowaniu jej położna jest profesjonalnym sprzymierzeńcem rodziny. Świadczy nie tylko usługi położnicze, ale daje wsparcie emocjonalne. Kobieta i jej rodzina nie pozostają dzięki opiece położnych w szczególnych okresach życia niczyimi podopiecznymi. Korzystając z usług położnej jest szansa na odczucie komfortowej, zindywidualizowanej opieki.

dr Dorota Fryc

położna

Najnowsze artykuły