"Urodzić razem i naturalnie"

Irena Chołuj

urodzic razem i naturalnie

Książka ta była długo wyczekiwana przez środowisko – jest adresowana nie tylko do rodziców, ale też do lekarzy i położnych. Jest nawoływaniem o powrót do naturalnego podejścia w prowadzeniu porodów jako najbezpieczniejszego dla matki i dziecka.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć jasno i dokładnie, dlaczego fizjologiczny poród powinien przebiegać bez medykalizacji, czemu pozycja leżąca przy porodzie jest najbardziej niebezpieczna dla matki i dziecka lub dlaczego tak duży odsetek porodów szpitalnych kończy się niespodziewanymi powikłaniami, których chciałabyś uniknąć – znajdziesz tutaj wyczerpującą, fachową wiedzę na ten temat, która pomoże Ci zachować pewność swoich decyzji w kontakcie z najbardziej sformalizowaną i skostniałą placówką położniczą.

Najnowsze artykuły