"Rodzi się człowiek"

Prof. Dr. hab. n. med. Włodzimierz Fijałkowski

rodzi sie czlowiek

Mimo upływu wielu lat od ukazania się pierwszego wydania tej książki nadal istnieje niedostatek właściwej dla przyszłych rodziców lektury, obejmującej problematykę okołoporodową. Ten niedostatek dotyczy właściwego, godnego i pełnego szacunku podejścia do tematyki związanej z naturalnym planowaniem rodziny, właściwym spojrzeniem na akt rodzenia się człowieka i szczególnego zaangażowania rodziców w przebieg procesu rodzenia. 

Książka "Rodzi się człowiek" przynosi wiele szczegółowych informacji i odpowiedzi na pytania przyszłych rodziców na temat potrzeby opieki lekarskiej, zagrożeń ciąży, samego porodu i bólu z nim związanym, stresu poporodowego.
Istotnymi są informacje dotyczące szkoły rodzenia i konieczności przygotowania do porodu, roli ojca w przygotowaniu do porodu.

Najważniejsze jednak, że cała książka została napisana spokojnym i budzącym zaufanie stylem, prostym językiem, a podejście autora do zagadnienia nacechowane jest szacunkiem dla życia i człowieka potrzebą kierowania się szczególnie w tym okresie życia rodziny życzliwością, przyjaźnią i miłością.

Prof. Dr. hab. n. med. Włodzimierz Fijałkowski był lekarzem położnikiem, założycielem Sekcji Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Główne kierunki jego pracy naukowej i zawodowej skupiały się na upowszechnianiu opracowanego przez siebie modelu szkoły rodzenia, na promocji rodzicielstwa zgodnego z naturą oraz na popularyzacji wiedzy z zakresu psychologii prenatalnej. Był członkiem Papieskiej Akademii Życia.

Napisał 26 książek, z część poświęcił dziecku poczętemu: "Rodzi się człowiek", "Dar rodzenia", "Ku afirmacji życia", Ojcostwo na nowo odkryte",  progu rodzicielstwa", "Jestem od poczęcia".

 

Najnowsze artykuły