"Prowadzenie porodu"

Vicky Chapman, Cathy Charles

prowadzenie porodu

Publikacja Vicky Chapman i Cathy Charles "Prowadzenie porodu"zawiera ponad dwadzieścia rozdziałów. W pierwszych rozdziałach przedstawiono informacje w zakresie akcji porodowej i porodu fizjologicznego, badania wewnętrznego przez pochwę i sztucznego przebicia błon płodowych, a także monitorowaniu czynności serca płodu podczas prowadzenia porodu oraz urazów i szycia krocza, badaniu noworodka po urodzeniu. Kolejne rozdziały poświęcono porodom w domu oraz zastosowaniu wody w czasie porodu. Rozdział 8 i 9 to omówienie zagadnień dotyczących porodu powolnego i nieprawidłowego przodowania płodu, porodu wspomaganego próżniociągiem położniczym i kleszczami. W publikacji zaprezentowano także problematykę dotyczącą cięcia cesarskiego, porodu przedwczesnego i miednicowego oraz krwotokom. Rozdział 16 i 17 to omówienie stanów nagłych podczas porodu i resuscytacji matki i noworodka. W publikacji zawarto jeszcze wiele innych zagadnień, miedzy innymi dotyczące leków ordynowanych przez położną.

Na zakończenie każdej części publikacji zamieszczono praktyczne podsumowanie zawierające skondensowane informacje dotyczące przedmiotowych zagadnień oraz wykaz piśmiennictwa. Jeden z rozdziałów poświęcono zagadnieniu dotyczącym zakresu kompetencji angielskich położnych do wydawania i podawania leków. Według autorów publikacji położna może stosować i podawać samodzielnie leki:

  • dostępne w sprzedaży detalicznej,
  • dostępne w aptece bez recepty.

Uprawnienia w zakresie podawania leków przez położne dotyczą także niektórych leków dostępnych tylko na receptę. W książce podano szczegółowy wykaz przedmiotowych leków w zakresie ich:

  1. działania,
  2. dawkowania,
  3. wskazań do podawania,
  4. drogi podawania,
  5. przeciwwskazań,
  6. objawów niepożądanych

W innej części publikacji opisano zakres uprawnień angielskich położnych do prowadzenia porodów, także instrumentalnych.

Autorem opisu jest Mariusz Mielcarkek, opis pobrany z Portalu Pielęgniarek i Położnych.

Najnowsze artykuły