Szkoła rodzenia - czy potrzebujemy?

 

Na przełomie XIX i XX wieku jeszcze nie istniały szkoły rodzenia. Rodziny były zazwyczaj rodzinami wielopokoleniowymi. Kobiety w tych rodzinach przekazywały sobie nawzajem wiedzę na temat ciąży, porodu i połogu. Poród odbywał się bardzo często w domu, w obecności znajomej położnej lub znajomego lekarza.

Dobrze o porodzie

 

Zapraszam Państwa do zapoznania się z krótką prezentacją, która powstała dzięki wypowiedziom tych z nas, które doświadczyły już porodu. Kobiety podzieliły się swoimi refleksjami i podały kilka cennych wskazówek na czas porodu.

Refleksje Niny

Decyzja o tym, gdzie nasze dziecko przyjdzie na świat była poprzedzona dyskusjami z innymi rodzicami, wizytami w różnych szpitalach i rozmowami między sobą o tym, czego oczekujemy od siebie i od personelu medycznego.

Pozwól Twojej małpie to zrobić

 

„Pozwól Twojej małpie zrobić to” – fragment siódmego rozdziału książki autorstwa Iny May Gaskin, dotyczącej porodu fizjologicznego, a zatytułowanej Guide to childbirth.

Najnowsze artykuły